ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Rating a informácie o ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov 12744 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 89297. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 89.6985% spoločností je horších ako ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti ELCOM, spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m, Pre&scaron;ov" href="http://elcom-00695599.sk-rating.com/">
   <img src="http://elcom-00695599.sk-rating.com/elcom-00695599.png" width="150" height="25" alt="Rating ELCOM, spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m, Pre&scaron;ov" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia